Nhà đang hừng hực cháy
Nghe đánh bịch sau nhà
Mèo ngoặm con nhảy xuống
Đưa nhẹ ra bờ tre

Rồi mèo kíp thẳng xông
Vút qua đám lửa hồng
Lại ngoặm con nhảy xuống
Lửa hãm sém vào long

Mèo vào lao vội vã
Như quên cả đất trời
Bỗng đánh sầm nhà sập
Ôi tội lắm mèo ơi

Biển trời đâu sánh kịp
Lòng mẹ cao vời vời.