25/06/2024 17:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mèo mẹ

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 21:40

 

Nhà đang hừng hực cháy
Nghe đánh bịch sau nhà
Mèo ngoặm con nhảy xuống
Đưa nhẹ ra bờ tre

Rồi mèo kíp thẳng xông
Vút qua đám lửa hồng
Lại ngoặm con nhảy xuống
Lửa hãm sém vào long

Mèo vào lao vội vã
Như quên cả đất trời
Bỗng đánh sầm nhà sập
Ôi tội lắm mèo ơi

Biển trời đâu sánh kịp
Lòng mẹ cao vời vời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Mèo mẹ