Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)
Tạo ngày 15/10/2008 11:04 bởi Vanachi
Tần Gia 秦嘉 tự Sĩ Hội 士會, không rõ năm sinh và mất, người quận Lũng Tây (nay ở phía nam huyện Lâm Triệu, tỉnh Cam Túc) đời Hán Hoàn Đế 漢桓帝 (132–167). Ông làm quận lại, sau làm quận thượng kế nhập kinh (quan trình sổ sách hàng năm từ quận lên kinh), rồi lưu lại làm Hoàng môn lang, mấy năm thì bệnh mất.

Tác phẩm của Tần Gia còn "Dữ thê Từ Thục thư" 與妻徐淑書, "Trùng báo thê thư" 重報妻書 (hai thiên) và ba bài thơ "Tặng phụ thi" 贈婦詩.