(Đưa ông Tham Toàn và các bạn làng thơ trên phủ Lạng vì lỗi hẹn không đến chơi)

Ngồi buồn nhớ bạn sông Thương
Nhớ ai ta nhớ nhưng đường thời xa
Ước sao Thương nối sông Đà
Ta buông chiếc lá lên mà rượu thơ
Không đi để những ai chờ
Mà ta thơ rượu bây giờ với ai!
Thơ đầy túi, rượu đầy nai
Đà, Thương đôi ngả cho người sầu thương
Nhớ ai là bạn văn chương
Cho ta bối rối vấn vương tơ lòng
Ngày xuân “dê béo, rượu nồng
Tiếc hay ai hỡi đôi dòng sông Thương
Những ai là bạn văn chương
Yêu nhau thì hoạ chữ “thương” mấy vần
Hoạ may Hà Bá xoay vần
Thương giang, Đà thuỷ có lần nối nhau[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]