22/01/2022 16:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ bạn sông Thương

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Cammy vào 03/10/2007 02:47

 

(Đưa ông Tham Toàn và các bạn làng thơ trên phủ Lạng vì lỗi hẹn không đến chơi)

Ngồi buồn nhớ bạn sông Thương
Nhớ ai ta nhớ nhưng đường thời xa
Ước sao Thương nối sông Đà
Ta buông chiếc lá lên mà rượu thơ
Không đi để những ai chờ
Mà ta thơ rượu bây giờ với ai!
Thơ đầy túi, rượu đầy nai
Đà, Thương đôi ngả cho người sầu thương
Nhớ ai là bạn văn chương
Cho ta bối rối vấn vương tơ lòng
Ngày xuân "dê béo, rượu nồng[1]"
Tiếc hay ai hỡi đôi dòng sông Thương
Những ai là bạn văn chương
Yêu nhau thì hoạ chữ "thương" mấy vần
Họa may Hà Bá xoay vần
Thương giang, Đà thuỷ có lần nối nhau
Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
[1] Bốn chữ này trích trong bức thư khai bút của ông Nhật Xuyên gửi cho tôi năm 1935.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Nhớ bạn sông Thương