Chưa có đánh giá nào
45 bài thơ
Tạo ngày 01/06/2009 09:24 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/09/2009 19:40 bởi karizebato
Nguồn:
- Tập thơ Sầu ở lại của Tạ Ký do Quế Sơn - Võ Tánh tái bản lần thứ hai vào cuối xuân Tân Hợi (1971), giấy phép số 1316 BTT/PNHT ngày 2-4-1971, in 3.000 bản trên giấy Bạch Tuyết, 50 bản trên giấy Thanh Thảo.
- Thơ Tạ Ký do NXB Hồng Nguyên, Hoa Kỳ, phát hành năm 2001.