Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 03/06/2009 21:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 21/09/2009 19:50

Nghe rằng đất dậy đao binh
Đoạn trường ngay thuở thân nghênh cửa ngoài
Mặt trăng lơ lửng non đoài
Mà hồn lơ lửng với loài thảo hoa


Nguồn: Tạ Ký, Sầu ở lại, Quế Sơn - Võ Tánh xuất bản, 1971