Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 02/06/2009 21:10

Để em theo dõi bụi ngàn
Dáng xưa còn đọng thời gian mắt sầu
Buồn lên từ thuở bạc đầu
Đôi tay vô vọng nguyện cầu dáng xưa


Nguồn: Tạ Ký, Sầu ở lại, Quế Sơn - Võ Tánh xuất bản, 1971