Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Thuý Vân (3)

Đăng bởi karizebato vào 02/06/2009 21:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/09/2009 19:50

tặng Bùi Giáng

"Còn em chén cúc tàng tàng
Cuộc vui nói tiếng đoạn tràng ấy chi?"
Thưa rằng: "Cũng chẳng làm gì
Ai mê dáng chị mà vì duyên em?"


Nguồn: Tạ Ký, Sầu ở lại, Quế Sơn - Võ Tánh xuất bản, 1971