Trăng lên cao sương mờ Anh Vũ
Giọng ca trong phát tự lầu hồng
Nhớ quê theo dọc con sông
Núi Ngô làng cũ cuối dòng thân quen

tửu tận tình do tại