Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
36 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Quách Mạt Nhược (71 bài)
- Mao Trạch Đông (46 bài)
- Hồ Thích (11 bài)
- Lưu Bán Nông (1 bài)
- Úc Văn (8 bài)
Tạo ngày 20/01/2023 22:59 bởi Admin
Tăng Giam 曾緘 (1892-1968) tự Thận Tín 慎言, quê huyện Tự Vĩnh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là một nhà nghiên cứu về văn học cận đại Trung Quốc. Ông được biết tới nhiều qua bản dịch các bài thơ của Tsangyang Gyatso sang chữ Hán.

 

Thơ dịch tác giả khác