74.57
Nước: Tây Tạng
36 bài thơ
3 người thích
Tạo ngày 09/04/2008 11:08 bởi hongha83
Tsangyang Gyatso là một huyền thoại của Tây Tạng, sinh năm 1685. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ VI yểu mệnh đã để lại một di sản thơ ca phong phú và chúng đã trở thành dân ca được lưu truyên đến tận ngày nay trong khắp hang cùng ngõ hẻm của Tây Tạng.
Ngài trở thành vị Đạt Lai Lạt Ma duy nhất của Tây Tạng chỉ nhận ngôi vị thủ lãnh chính quyền mà không làm thủ lãnh tôn giáo.

Cuộc đời độc đáo của Tsangyang Gyatso kết thúc một cách bí hiểm khi ngài bị quân Mông Cổ áp giải đi và biệt vô âm tín vào năm 1706.

Tác phẩm:
- Ca khúc của Đạt Lai Lạt Ma thứ VI (song ngữ Tạng - Anh)