自君之出矣

自君之出矣,
日夜損容光。
思君若蛛網,
觸處便迴腸。

 

Tự quân chi xuất hỹ

Tự quân chi xuất hỹ,
Nhật dạ tổn dung quang.
Tư quân nhược thù võng,
Xúc xứ tiện hồi trường.

 

Dịch nghĩa

Từ khi chàng ra khỏi
Ngày đêm thiếp gầy mòn
Nhớ chàng như lưới nhện
Động đến ruột quặn đau


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn) Sài Gòn, 1970

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Kể từ giờ phút chàng xa
Ngày đêm thần thiếp phôi pha hao mòn
Giống như lưới nhện bao tròn
Nhớ thương động đến ruột còn quặn đau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Từ buổi chàng rong ruổi
Ngày đêm thiếp võ vàng
Nhớ nhung như lưới nhện
Chạm tới quặn can tràng


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Từ lúc chàng đi khỏi
Ngày đêm dáng tổn hao
Nhớ chàng như lưới nhện
Đụng đến ruột liền đau


Nguồn: Tùng Thiện Vương (đời và thơ), Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ buổi chàng đi khỏi
Ngày đêm thiếp héo xàu
Nhớ chàng như lưới nhện
Đụng tới ruột gan đau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi chàng ra khỏi nhà,
Ngày đêm thiếp nhớ nhẩn nha gầy mòn.
Nhớ chàng như lưới nhện tròn,
Rút tơ động đến ruột còn quặn đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Từ ngày chàng cất bước,
Sắc mặt dần hư hao.
Nỗi nhớ như màng nhện,
Đụng vào, ruột thắt đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời