07/07/2022 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hỹ
自君之出矣

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2018 08:31

 

Nguyên tác

自君之出矣,
日夜損容光。
思君若蛛網,
觸處便迴腸。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hỹ,
Nhật dạ tổn dung quang.
Tư quân nhược thù võng,
Xúc xứ tiện hồi trường.

Dịch nghĩa

Từ khi chàng ra khỏi
Ngày đêm thiếp gầy mòn
Nhớ chàng như lưới nhện
Động đến ruột quặn đau

Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng

Kể từ giờ phút chàng xa
Ngày đêm thần thiếp phôi pha hao mòn
Giống như lưới nhện bao tròn
Nhớ thương động đến ruột còn quặn đau
Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn) Sài Gòn, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tự quân chi xuất hỹ