送涼思之廣南

廣南今戰地,
沃澤昔年非。
錦水深移巿,
茶山婁合圍。
狐持枯骨立,
鴉啄段腸飛。
辛苦東皋子,
誰憐亂後歸。

 

Tống Lương Tứ chi Quảng Nam

Quảng Nam kim chiến địa,
Ốc trạch tích niên phi.
Cẩm thuỷ thâm di thị,
Trà sơn lũ hiệp vi.
Hồ trì khô cốt lập,
Nha trác đoạn trường phi.
Tân khổ đông cao tử,
Thuỳ liên loạn hậu quy.

 

Dịch nghĩa

Quảng Nam nay đang là chiến địa
Ruộng tốt đầm sâu chẳng còn như năm xưa
Sông Cẩm Lệ đã dời chợ đi xa
Núi Trà Sơn bao lần vây kín
Chồn đứng ngậm xương khô
Quạ bay tha khúc ruột
Cay đắng thay những người con của ruộng nước phía đông
Ai thương kẻ về sau cơn ly loạn[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Quảng Nam giờ đất chiến trường
Đầm sâu ruộng tốt chẳng còn như xưa
Chợ làng Cẩm Lệ dời xa
Bao lần đồn trại Sơn Trà kín vây
Xương khô chồn ngậm đứng đầy
Quạ tha từng khúc ruột bay thành đàn
Đồng đông xiết nỗi lầm than
Kẻ về sau buổi ly loàn, ai thương?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Quảng Nam đang trận mạc
Đất tốt chẳng còn đây
Sông Cẩm chợ dời đến
Trà Sơn, núi bít dày
Chồn ngậm xương khô đứng
Quạ tha ruột đứt bay
Sang đông, người cay đắng
Loạn hết, ai đoái hoài?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quảng Nam nay đã là sa trường,
Ruộng tốt đầm sâu chẳng được thường
Dời chợ đi xa Sông Cẩm Lệ,
Bao lần vây kín núi Trà Sơn.
Quạ đàn khúc ruột từng giành giựt,
Chồn đứng đầy đường khô ngậm xương.
Cay đắng người phía đông ruộng nước,
Sau cơn ly loạn có ai thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quảng Nam đang chiến trận
Đầm ruộng khác những ngày
Sông Cẩm chợ dời tít
Non Trà đồn trại vây
Quạ bay tha ruột đó
Chồn đứng ngậm xương ai
Khốn khổ dân quê thật
Loạn xong khó sống thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời