08/02/2023 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lương Tứ chi Quảng Nam
送涼思之廣南

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2018 18:17

 

Nguyên tác

廣南今戰地,
沃澤昔年非。
錦水深移巿,
茶山婁合圍。
狐持枯骨立,
鴉啄段腸飛。
辛苦東皋子,
誰憐亂後歸。

Phiên âm

Quảng Nam kim chiến địa,
Ốc trạch tích niên phi.
Cẩm thuỷ[1] thâm di thị,
Trà sơn[2] lũ hiệp vi.
Hồ trì khô cốt lập,
Nha trác đoạn trường phi.
Tân khổ đông cao tử,
Thuỳ liên loạn hậu quy.

Dịch nghĩa

Quảng Nam nay đang là chiến địa
Ruộng tốt đầm sâu chẳng còn như năm xưa
Sông Cẩm Lệ đã dời chợ đi xa
Núi Trà Sơn bao lần vây kín
Chồn đứng ngậm xương khô
Quạ bay tha khúc ruột
Cay đắng thay những người con của ruộng nước phía đông
Ai thương kẻ về sau cơn ly loạn

Bản dịch của Lương An

Quảng Nam giờ đất chiến trường
Đầm sâu ruộng tốt chẳng còn như xưa
Chợ làng Cẩm Lệ dời xa
Bao lần đồn trại Sơn Trà kín vây
Xương khô chồn ngậm đứng đầy
Quạ tha từng khúc ruột bay thành đàn
Đồng đông xiết nỗi lầm than
Kẻ về sau buổi ly loàn, ai thương?
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
[1] Sông Cẩm Lệ. Dòng sông này chảy qua làng Cẩm Lệ, có chợ, cách Đà Nẵng không xa.
[2] Tên núi nằm phía đông bắc thành phố Đà Nẵng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Tống Lương Tứ chi Quảng Nam