Dưới đây là các bài dịch của Lương An. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tống Lương Tứ chi Quảng Nam (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Quảng Nam giờ đất chiến trường
Đầm sâu ruộng tốt chẳng còn như xưa
Chợ làng Cẩm Lệ dời xa
Bao lần đồn trại Sơn Trà kín vây
Xương khô chồn ngậm đứng đầy
Quạ tha từng khúc ruột bay thành đàn
Đồng đông xiết nỗi lầm than
Kẻ về sau buổi ly loàn, ai thương?

Ảnh đại diện

Truy khốc thập huynh Thương Sơn tiên sinh (Tuy Lý Vương): Bản dịch của Lương An

Đạo tánh nguồn xa riêng hiểu thông
Cửa thầy còn thẹn thuở ngồi chung
Một dòng lệ máu tràn trang biểu
Ngàn khúc thơ ca dội núi sông
Đầu bạc bơ vơ thêm khổ kiếp
Suối vàng chơi nhởi hẳn cam lòng
Tình thâm há chỉ nồng như lửa
Vì cả làng nho xót chẳng cùng

Ảnh đại diện

Đăng Thuý Vân sơn hữu cảm (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Dìu bước nhau lên ngọn núi từng
Nước trời vô tận tứ muôn trùng
Tin thư tám trấn tròn ngày tháng
Hồ biển năm năm nổi cá rồng
Đồn trại Lăng Ba quân mới tập
Đài hoang Linh Thái lửa còn hồng
Lộc Khê, tiếc bấy, nay đâu nữa
Thuyền cá chiều từ lạch cửa giong

Ảnh đại diện

Bạch Đằng giang (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Sông dài hiểm yếu tận bây giờ
Trăm khúc về khơi nước cuộn xô
Tham bạo muôn thuyền chìm đáy thẳm
Đế vương ba bận lập công to
Men bờ, núi biếc trời mây vút
Trên mặt mòi xanh ác thỏ mờ
Từ buổi ải sông ngừng cuộc chiến
Giữa dòng sao Điểu sáng như xưa


Ảnh đại diện

Nam Định hải dật (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Vì đâu nước biển tràn lên
Để dân ven phải chết chìm trên khô
Muôn nhà sóng bạc cuốn xô
Lửa ma tan giữa mịt mù khí âm
Phía tây đã mất tình gần
Trông chờ phương bắc bao ngần hoá không
Từ nay tính việc non sông
Nghĩ lo nát óc cháy lòng hơn xưa

Ảnh đại diện

Trường An đạo (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Đường kinh đô
Bụi mịt mù
Ngựa gấm xe hương qua chẳng ngớt
Khôn ngăn cỏ mọc kín bên bờ
Trượng phu thất chí về đâu nhỉ
Lặng lẽ già đi giữa bụi mờ

Ảnh đại diện

Thuỵ khởi (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Dậy ngồi lúc trống điểm canh
Vắng im mọi nghĩ nhớ ngầm lắng vơi
Mùi hương bàn Phật chưa phai
Đầy sân tiếng lá thu rơi vang vào

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]