Dưới đây là các bài dịch của Lương An. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tống khách vãng Hà Nội (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Gởi ông lời lúc tiễn đưa
Hỏi thăm các vị sư chùa Bắc phương
Vành trăng trên mặt Hồ Gươm
Mấy năm nay vẻ sáng tròn được bao?


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Chu hành kỳ 1 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Thi hứng mùa xuân cứ dạt dào
Gió đưa buồm đến mé tây lưu
Suốt ngày khói sóng không người quản
Nửa của đò thơ, nửa của câu


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

An Dương Vương miếu (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Diễn Châu còn có đế vương cung
Mờ thoáng trong sương bóng điện rồng
Tre rậm trăng đêm ngàn giọng cuốc
Gió xuân đồi lạnh múa đàn công
Mang thù đầu ngựa ai hay nỗi
Mất lẫy cung rùa nước đã không
Việc cũ xa vời khôn tỏ rõ
Dòng khe rưng rức rụng hoa hồng


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Thuỷ Liên đạo trung (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Mười dặm cát bằng không khói bếp
Ngòi khô, sườn lạnh, nắng nghiêng soi
Tiếng khe trên đá từ hang vọng
Đưa bước khách qua chóp ngọn đồi


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Đề Cúc Đường thi hậu (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Cảnh vật thu cao vẻ nhạt thưa
Đất trời ngưng chậm giữa đêm mưa
Chạnh thương người mắc vòng tù ngục
Chẳng bận lòng ngâm nối vận thơ
Điệu đắng mối oan sương hạ rét
Tình đau nỗi xót nhánh cây trơ
Tính loài tùng bách nguyên là thế
Giá buốt mùa đông chẳng xác xơ


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Xuất liệp đồ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Ngựa phóng nhanh, cung vi vút ngân
Tuyết như tát mặt, đuổi say hăng
Bắn mang bao phát, nghe thường quá
Hãy nhắm biên thuỳ diệt ngoại xâm


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Dạ bạc Nguyệt Biều (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Bóng mát hàng tre tối cột thuyền
Gió sông trăng nước ngủ không yên
Bờ kia từng tiếng chuông Thiên Mụ
Khua vỡ cồn xa lớp khói lên


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Ảnh đại diện

Long Thành trúc chi từ kỳ 3 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Hoa tàn hoa nở buồn sao
Bến đông thuyền đậu một màu trăng thanh
Sông Lô chở mất người tình
Đêm đêm trăng sáng lặng thinh lên lầu

Ảnh đại diện

Long Thành trúc chi từ kỳ 6 (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Mùa xuân hoa nở khắp phường
Áo cừu, xe ngựa rộn ràng ngày đêm
Riêng hồ Tây bóng chùa in
Trời xanh như nước, trăng nhìn vấn vương

Ảnh đại diện

Tống Lương Tứ chi Quảng Nam (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Lương An

Quảng Nam giờ đất chiến trường
Đầm sâu ruộng tốt chẳng còn như xưa
Chợ làng Cẩm Lệ dời xa
Bao lần đồn trại Sơn Trà kín vây
Xương khô chồn ngậm đứng đầy
Quạ tha từng khúc ruột bay thành đàn
Đồng đông xiết nỗi lầm than
Kẻ về sau buổi ly loàn, ai thương?

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối