Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2012 09:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/08/2012 09:51

江村其一

江村僻陋無絲管,
聽水聽風耳自清。
不識彈綿茅屋氐,
晚涼忽怪有琴聲。

 

Giang thôn kỳ 1

Giang thôn tịch lậu vô ty quản,
Thính thuỷ thính phong nhĩ tự thanh.
Bất thức đạn miên mao ốc để,
Vãn lương hốt quái hữu cầm thanh.

 

Dịch nghĩa

Xóm phá hẻo lánh quê mùa, không có đàn sáo
Nghe tiếng nước tiếng gió, tai tự sạch trong
Không biết dưới mái nhà tranh đang bắn bông
Bỗng ngạc nhiên, trong hơi mát chiều hôm lại có tiếng đàn

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Quê mùa xóm phá không ty trúc
Gió nước tai nghe lắng sạch dần
Nhà xóm bắn bông nào biết rõ
Chiều hôm chợt lạ tiếng đàn ngân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xóm phá quê mùa không sáo trúc
Tai nghe gió nước khiến thanh trong
Nhà tranh kéo sợi nào đâu biết
Quái lạ chiều hôm chợt tiếng đàn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Xóm vắng bên sông chẳng sáo đàn
Vẳng nghe tiếng nước gió âm vang
Nhà tranh không biết ai quay sợi
Chợt lạ chiều êm có tiếng đàn.(t)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê mùa xóm phá không kèn đàn
Gió nước vẳng nghe lắng sạch dần.
Dưới mái bắn bông không biết rõ.
Chiều hôm chợt có tiếng đàn vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời