古意

君家江之南
妾家江之北
一葦上可杭
相見不可得

 

Cổ ý

Quân gia giang chi nam
Thiếp gia giang chi bắc
Nhất vĩ thượng khả hàng
Tương kiến bất khả đắc

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Nhà em ở phía bắc sông
Nhà anh chỉ ở cách dòng, phía nam
Một cành lau đủ đưa sang
Mà đây với đó khôn đàng gặp nhau

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Nhà chàng ở phía nam sông
Bắc sông nhà thiếp khó lòng gì đâu
Cây lau còn bắc được cầu
Thế mà chẳng được thấy nhau dễ dàng


Nguồn: Tùng Thiện Vương - Đời và thơ, Nguyễn Phước Bảo Quyến, NXB Thuận Hoá, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Nhà chàng ở phía sông nam
Phía bắc nhà thiếp ai làm dở dang
Thuyền lau có thể sang ngang
Hai ta không được dễ dàng gặp nhau


Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lý xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà anh ở bờ nam
Nhà em ở bờ bắc
Thuyền lau có thể sang
Thấy nhau mà chẳng gặp

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Thế

Nhà anh phía bắc sông,
Em thì ở nam sông.
Nhành lau sang còn được,
Thấy thôi cũng khó lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà chàng ở phía nam sông,
Bắc sông thiếp ở cách dòng đâu xa.
Thuyền lau rất dễ dàng qua,
Sao đây với đó khó mà gặp nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời