21/10/2021 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ý
古意

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2008 04:11

 

Nguyên tác

君家江之南
妾家江之北
一葦上可杭
相見不可得

Phiên âm

Quân gia giang chi nam
Thiếp gia giang chi bắc
Nhất vĩ thượng khả hàng
Tương kiến bất khả đắc

Bản dịch của Lương An

Nhà em ở phía bắc sông
Nhà anh chỉ ở cách dòng, phía nam
Một cành lau đủ đưa sang
Mà đây với đó khôn đàng gặp nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Cổ ý