Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 22/12/2012 17:22

陳季常所蓄朱陳村嫁娶圖

我是朱陳舊使君,
勸耕曾入杏花村。
而今風物那堪畫,
縣吏催錢夜打門。

 

Trần Quý Thường sở súc Chu Trần thôn giá thú đồ

Ngã thị Chu Trần cưu sứ quân,
Khuyến canh tằng nhập Hạnh Hoa thôn.
Nhi kim phong vật na kham hoạ,
Huyện lại thôi tiền dạ đả môn.

 

Dịch nghĩa

Ta là sứ quân cũ của đất Chu Trần,
Từng vào thôn Hạnh Hoa khuyến khích nghề nông.
Cảnh vật ngày nay làm sao mà vẽ nổi,
Đêm quan huyện đến đập cửa thúc tiền.


Trần Quý Thường tên là Tháo, hiệu là Phương Sơn Tử, người Thanh Thần, My Châu (nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên). Khi trẻ từng cùng nhà thơ bàn binh pháp, đến sau vẫn cứ đi lại.

Chu Trần: tên làng cổ ở đông nam huyện Phong Từ Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tô). Trong thôn chỉ có hai họ, hai họ này từ đời nọ đến đời kia lấy nhau, bức vẽ này vẽ lại phong tục cưới xin của họ. Nhà thơ từng là Chi Chu ở Từ Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Trước sứ Chu Trần chính phận ta,
Nghề nông khuyến khích khắp thôn Hoa
Vẽ sao cảnh vật ngày nay được,
Quan huyện thúc tiền suốt tối qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sứ quân ngày trước đất Chu Trần,
Đến Hạnh Hoa thôn để khuyến nông.
Cảnh vật ngày nay không vẽ được,
Đêm đêm quan huyện thúc tiền dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời