Chim kêu, vươn hú, cửa cài,
Đìu hiu phong cảnh biết ngài đi đâu.
Trâu xanh bỏ ách từ lâu,
Lửng lơ hạc trắng còn bay tìm về.
Ngàn non gió tuyết bốn bề,
Trời chiều lạnh lẽo lê thê dặm buồn.
Lạ sao khách đến chơi đông,
Cùng nhau uống sạch giếng trong trước toà.