Chưa có đánh giá nào
36 bài thơ
Tạo ngày 08/05/2008 21:15 bởi Cammy
Tập thơ Phía nào cũng gió (NXB Hội Nhà văn, 2004).