Màn lụa hồng màu trinh bạch,
Khuê lâu mây biếc cao vươn.
Nàng là mỹ nhân xinh đẹp,
Đôi mắt lấp lánh như sương.
Nhà thiếp nằm cuối Bãi Hạc,
Còn chàng đầu Bến Liễu Dương.
Gió lành thổi hoa thơm đến,
Cùng chàng du phiếm sông Tương.

tửu tận tình do tại