黎陽作詩其三

千騎隨風靡,
萬騎正龍驤。
金鼓震上下,
干戚紛縱橫。
白旄若素霓,
丹旗發朱光。
追思太王德,
胥宇識足臧。
經歷萬歲林,
行行到黎陽。

 

Lê Dương tác thi kỳ 3

Thiên kỵ tuỳ phong mị,
Vạn kỵ chính long nhương.
Kim cổ chấn thượng hạ,
Can thích phân tung hoành.
Bạch mao nhược tố nghê,
Đan kỳ phát chu quang.
Truy tư thái vương đức,
Tư vũ thức túc tang.
Kinh lịch Vạn Tuế lâm,
Hành hành đáo Lê Dương.


Lê Dương ở huyện Tuấn, Hà Nam ngày nay. Từ năm Kiến An thứ 4 đến thứ 8, Tào Tháo nhiều lần chinh chiến ở Lê Dương và Tào Phi có đi theo cha mình trong thời gian này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Ngàn kỵ theo gió cuốn;
Muôn kỵ thực rồng bay.
Trống chiêng trên dưới động;
Giáo mác dọc ngang đầy.
Tiết mao tựa mây trắng;
Cờ đỏ sắc son ngời.
Đức thái vương nhớ đến;
Cương thổ biết vững rồi.
Vượt qua rừng Vạn Tuế;
Lê Dương thẳng tới nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ngàn kỵ tung gió lộng
Muôn kỵ đúng rồng giương
Trên dưới rền chiêng trống
Dọc ngang rộn giáo gươm
Cờ son hồng sắc nắng
Mao trắng bạc Nghê Thường
Lo bốn phương bền vững
Nhớ ân đức đại vương
Từng qua rừng Vạn Tuế
Hàng lớp đến Lê Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời