Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2010 23:24

代劉勳出妻王氏作其二

誰言去婦薄?
去婦情更重。
千里不唾井,
況乃昔所奉。
遠望未為遙,
踟躇不得共。

 

Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 2

Thuỳ ngôn khứ phụ bạc?
Khứ phụ tình cánh trọng.
Thiên lý bất thoá tỉnh,
Huống nãi tích sở phụng.
Viễn vọng vị vi dao,
Trì trừ bất đắc cộng.

 

Dịch nghĩa

Ai bảo rằng người vợ bị bỏ thì tình cảm bạc?
Vợ bị bỏ thì tình cảm càng thêm sâu đậm.
Người đi ngàn dặm không nhổ nước bọt xuống giếng nơi quê mình,
Huống hồ đây là người chồng mình từng chịu vâng.
Từ xa ngóng về cũng không coi là cách trở,
Bồi hồi không thể cùng ở bên người.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ai bảo vợ bỏ bạc?
Vợ bỏ càng nặng lòng.
Ngàn dặm không nhổ giếng,
Huống hồ từng chịu vâng.
Xa ngóng như gần gũi,
Bồi hồi chẳng được cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai cho bỏ vợ thì tình bạc?
Bị bỏ vợ tình cảm đậm sâu.
Ngàn dặm người đi không nhổ giếng,
Huống hồ chồng cũ chịu vâng lâu.
Từ xa ngóng cũng không cách trở,
Không thể cùng nhau bên cạnh đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời