14/07/2024 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 2
代劉勳出妻王氏作其二

Tác giả: Tào Phi - 曹丕

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2010 23:24

 

Nguyên tác

誰言去婦薄?
去婦情更重。
千里不唾井,
況乃昔所奉。
遠望未為遙,
踟躇不得共。

Phiên âm

Thuỳ ngôn khứ phụ bạc?
Khứ phụ tình cánh trọng.
Thiên lý bất thoá tỉnh,
Huống nãi tích sở phụng.
Viễn vọng vị vi dao,
Trì trừ bất đắc cộng.

Dịch nghĩa

Ai bảo rằng người vợ bị bỏ thì tình cảm bạc?
Vợ bị bỏ thì tình cảm càng thêm sâu đậm.
Người đi ngàn dặm không nhổ nước bọt xuống giếng nơi quê mình,
Huống hồ đây là người chồng mình từng chịu vâng.
Từ xa ngóng về cũng không coi là cách trở,
Bồi hồi không thể cùng ở bên người.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ai bảo vợ bỏ bạc?
Vợ bỏ càng nặng lòng.
Ngàn dặm không nhổ giếng,
Huống hồ từng chịu vâng.
Xa ngóng như gần gũi,
Bồi hồi chẳng được cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Phi » Đại Lưu Huân xuất thê Vương thị tác kỳ 2