Em biết tên của các vì tinh tú
Nào những Aldebaran, Altair,
Và em biết đường tinh tú đi về
Qua thang rộng lên thiên đường xanh thẩm.
Em biết bí mật của đàn ông lắm
Với cái nhìn từ đôi mắt đàn ông,
Có những ý chi, kỳ lạ trong lòng
Em có buồn và khôn ngoan trong trí.
Nhưng mắt anh với em đầy mộng mị
Dù đôi mắt anh như muốn gọi thôi—
Không thể bảo nếu anh yêu em rồi
Hoặc không yêu em chút nào hết cả.
Không có chi mà em không biết cả,
Tháng năm dài rồi cũng sẽ trôi xa,
Em sẽ chết nếu không được biết qua
Cái điều mà lòng em khao khát biết.