Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tăng Quốc Phiên (4 bài)
- Hồng Tú Toàn (1 bài)
- Lý Chi (2 bài)
- Lư Đức Nghi (1 bài)
- Lâm Chiếm Mai (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/10/2018 23:45 bởi Vanachi
Sử Mộng Lan 史夢蘭 (1812-1898) là văn học gia, thi nhân cuối đời Thanh, tự Hương Nhai 香崖 (có bản chép Tương Nhai 湘崖), Tú Nhai 秀崖, hiệu Nghiễn Nông 硯農. Ông từ nhỏ hiếu học, là người tinh thông văn sử, địa lý.