Từ khi có em
Mọi thứ bỗng đổi màu
Và có thêm một màu mới
Màu em

Từ khi có em
Âm thanh cũng bỗng nhiên thay đổi
Bởi giàu thêm một âm thanh mới
Giọng em

Từ khi có em
Rừng và cây
Thơm mùi thơm mới
Từ em

Từ khi có em
Anh sờ tay vào thế giới
Thấy thế giới vẹn tròn
Và chỉ một mà thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)