Tim rạn vỡ vì đau:
Anh bắt đầu cảm nhận trái tim

Mắt đột nhiên mù lòa:
Anh bắt đấu cảm nhận đôi mắt

Trí nhớ chìm trong bóng tối:
Anh bắt đầu cảm nhận trí nhớ

Anh khám phá mình
Qua việc phủ định bản thân
Anh tồn tại
Thông qua chối từ tồn tại.