Tôi không thích màu đỏ
nhà sinh thái học nói
khi ông ta ngồi trong chiếc xe con
chờ đèn xanh trên đại lộ
đó là màu của mệnh lệnh
dừng lại, không được đi

Khi nhìn thấy một vết máu đỏ trên hè phố
Bạn hãy đứng xa mà nhìn
Vì nếu giẫm chân lên vết máu
Giầy của bạn có thể là vật chứng sự đồng phạm

Màu xanh mới khác làm sao
Đó là sắc màu của đồng ý, đồng tình
Màu sắc của đồng cỏ
Của không gian rộng mở: Bạn hãy hít thở
Hãy bước đi
Hãy chạy nhảy

Tương lai của chúng ta màu xanh
Chỉ những ai có ý nghĩ màu xanh trong đầu
Mới không nghĩ đến nỗi sợ
Khi trên mái đầu xanh đội lên chiếc mũ đỏ
Thì đến chó sói cũng không có gì đáng sợ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)