06/06/2023 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khám phá
Odkrycie

Tác giả: Ryszard Kapuściński

Nước: Ba Lan
Đăng bởi Lilia vào 19/10/2008 10:09

 

Nguyên tác

Twoje serce rozsadza ból:
zaczynasz odczuwać serce

twoje oczy nagle ślepną
zaczynasz odczuwać oczy

twoja pamięć tonie w ciemnościach:
zaczynasz odczuwać pamięć

odkrywasz siebie poprzez
zaprzeczenie siebie
istniejesz
poprzez negację istnienia

Bản dịch của Thái Linh

Tim rạn vỡ vì đau:
Anh bắt đầu cảm nhận trái tim

Mắt đột nhiên mù lòa:
Anh bắt đấu cảm nhận đôi mắt

Trí nhớ chìm trong bóng tối:
Anh bắt đầu cảm nhận trí nhớ

Anh khám phá mình
Qua việc phủ định bản thân
Anh tồn tại
Thông qua chối từ tồn tại.
(trích từ tập thơ "Quy luật tự nhiên", 2007)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryszard Kapuściński » Khám phá