Tôi bước ra khỏi mình quá xa
Đến nỗi bây giờ không thể nói gì
Về mình nữa
Cũng không biết mình cảm thấy ra sao
Khi ướt đầm giữa mưa
Cũng như khi biến thành
Ngọn cỏ khô
Dưới nắng cháy
Tôi không biết cách
Tìm lại chính mình
Không biết miêu tả dáng hình
Không biết gọi cả tên
Không dám bảo đảm
Là mình vẫn đang tồn tại

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)