Chợ xuân đi chọn hoa tươi
Bất ngờ vấp phải nụ cười có duyên
Đào phai cũng tại má em
Đoá hồng phong nhuỵ cũng ghen với người
Mà cả rồi, đành phải thôi
Hoa nào cũng kém làm tôi ngại ngần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]