Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2023 21:58

Sức mạnh vô hình
Đèn hoa toả nắng
Rủ đàn bướm trắng
Lao vào tự thiêu

Chết trong vầng sáng
Dẫu thành bụi đen
Anh vẫn mong ước
Chết trong tình em...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]