Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 23/10/2018 13:32, số lượt xem: 385

Ngàn xưa bèo bọt khổ đau về
Đôi ngã chia lìa khúc khuỷu lê
Cam chịu bao lần tim xước bế
Dạt trôi mấy nữa mộng chia kề
Dăm chiều ẩm ướt đờ khôn kể
Vạn nẻo tiêu điều phủ lặng mê
Quá vãng từng đêm thầm dọ hỏi
Tàn tro kỷ niệm phả muôn bề

Bao lần kỷ niệm gợi trăm bề
Vẫn bị kẹp kềm những dại mê
Khoái cảm ngày nao ngàn rụng ế
Đa tình thuở nọ nửa mong kề
Mấy hồi gai góc chờ câu nể
Mỗi độ nhu mì lặng bước lê
Tiêu tốn hương đời đâu ít dễ
Đường khuya đúc kết vạn thương về

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Tập danh Toán + Bánh ẩn – Bát đồng âm