Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 17/04/2018 10:20, số lượt xem: 409

Vũ điệu nghê thường nẻo mốt mai
Tiền duyên hiệp cẩn thoả trang đài
Tơ hồng quấn quyện mùa xưa cũ
Đại nghĩa vuông tròn thuở vị lai
Thoả mãn câu thề hôm ái huệ
Đồng y khúc hẹn buổi thương nhài
Êm đềm sứ mệnh hoà giai ngẫu
Điệp ngữ yêu kiều ngất ngưởng hai

Điệp ngữ yêu kiều ngất ngưởng hai
Đào hoa lúng liếng thoảng hương nhài
Êm đềm ái lạc mơ màng trỗi
Rạng rỡ hoan nồng trúc trắc lai
Để lết lê tình trong thuỷ mạc
Mà liên kết mộng trước vân đài
Cầu mong đại hỷ về sơm sớm
Vũ điệu nghê thường nẻo mốt mai

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm