Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 11/06/2018 11:09, số lượt xem: 357

Xanh rờn ân nghĩa mãi còn thương
Ảo mộng xanh xao khiến luỵ thường
Xanh biếc tâm hồn trong khúc tưởng
Xanh lè thân phận giữa đời vương
Còn chi xanh thẫm tràn muôn hướng
Đã hết tuyền xanh phả cội hường
Xanh vỏ đỏ lòng ôi nghiệp chướng
Cuôi cùng xanh cỏ biệt vầng dương

Tím rịm sơn hà lặng ánh dương
Ngày nao tim tím ước xuân hường
Tím than đạo nghĩa bơ phờ vướng
Tím ngắt ân tình mải miết vương
Dệt áo tím chiều loang cánh phượng
Cùng sim tím mộng vút nghê thường
Tím mồng tơi mãi hoà muôn hướng
Mực tím muôn đời phảng phất thương

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Sắc thái - Bát đồng âm