Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 30/10/2016 08:22, số lượt xem: 411

Nhớ lắm mây vàng lượn quãng không
Tình ân thơm biếc cụm mây lồng
mây choàng hồng phúc thầm mơ mộng
mây toả thanh bình gợi ước trông
Đỏ thắm trời mây ngàn cõi rộng
Ngời xanh non nước vạn mây bồng
Nguyền xuân tím rịm mây vờn bổng
Hoàng hạc mây thùa toả diệu bông

Hoàng hạc mây thùa toả diệu bông
Ngàn mây bàng bạc thẫm chao bồng
Tình yêu ái gởi huyền mây lộng
Hạnh phúc mây chuyền lục nẻo trông
mây tía lia lời thơm ngát bổng
Mây ghi nhớ thệ ngọt mê lồng
Lửng lơ diễm sắc vầng mây rộng
Nhớ lắm mây vàng lượn quãng không

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm