Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 15/05/2018 10:04, số lượt xem: 424

Muôn thuở mình trong nhau
Đêm hò hẹn nhiệm mầu
Tình ơi, hoà giai ngẫu
Cho đời mãi nồng sâu.

Muôn thuở lộng rễ dâu
Ngày nối đêm ngọc châu
Và tình luôn ẩn náu
Trong khúc âm nguyện cầu.

Muôn thuở mộng bền lâu
Hoà thương đền bạc đầu
Chung lòng in khuôn mẫu
Hai đứa mộng dài thâu.

Muôn thuở thơ ngàn câu
Chỉ một từ cho nhau
Yêu. Ngời như ngọc báu
Hoài đẹp chuyện trầu cau…