Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 21/08/2018 11:10, số lượt xem: 749

Em ơi hãy nói với ta ờ
Để mộng em ta khó lụi mờ
Em quyện ta hoài ươm cõi nhớ
Em cùng ta mãi bổng làn mơ
Lòng em bão tố ta che chở
Vũ khúc em ta nắng thẫn thờ
Đã hẹn em ta đừng trắc trở
Em nồng ta thắm đượm đường tơ

Ta cùng em nhé diệu hồng tơ
Vẫn mãi em ta nguyệt chẳng mờ
Ta dệt trời em ngàn nhịp thở
Em thùa ta cõi vạn niềm mơ
Đời chung em nhé ta ngàn thuở
Ta với em nè Nguyệt lão thơ
Vẫn mãi ta em đừng có sợ
Ta mong em gật nói âm ờ

Liên hoàn – 2 Bát điệp – Bát đồng âm