Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 10/10/2017 17:59, số lượt xem: 378

Từng giọt
Sầu rơi
Quánh đặc
Ngôn lời
Niềm đau thiêm thiếp ngủ vùi
Ru ta giấc lỡ ngậm ngùi xót xa

Từng giọt
Tình vơi
Quấn chặt
Tim đời
Mù xa vạn thưở không người
Chiều hong tuổi nhớ xám trời hư vô

Từng giọt
Buồn ơi
Lấp kín
Môi cười
Vàng xưa bạc phếch cả rồi
Tìm dư hương cũ - ôi thôi huyễn tình!