Em
Mùa thu
Còn không hỡi
Vết loang trong hồn

Chập chờn nửa tỉnh nửa say
Quờ tay tìm lại tháng ngày đào nguyên…