Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 17/05/2017 16:09, số lượt xem: 540

Bolero ấy thoảng êm lời
Vũ khúc samba twist gọi mời
Ballad êm hoà soul lịm khởi
Tango xao động pop vang cời
Tình xuân bebop mơ màng gợi
Khúc hạ rhumba thánh thót vời
Valse nhẹ slow mềm rock tới
Disco tươi mát boston ngời

Đàn tam thập lục trỗi duyên ngời
Tiếng sáo vi vu thật tuyệt vời
Thê thiết đàn bầu đêm vắng gởi
Thảo thơm đàn nguyệt buổi hoan cời
Kèn loa bắt nhịp tâm hùng khởi
Đàn đá nhập cung ái cảm mời
Chung thuỷ mãi hoài tiêu phách hỡi
Ân tình đàn nhị chứa chan lời

Liên hoàn – Tập danh nhạc– Thuận nghịch vận – Bát đồng âm