Ta vốn khẳm máu liều
Nhất là xoáy vào yêu
Đôi lần thật công hiệu
Nên ẳm được lắm kiều.

Cũng xứng là tuyệt chiêu
Dẫu hơi kém mỹ miều
Nhưng mà không thể thiếu
Nếu muốn tán thật siêu.

Hãy táo bạo thêm nhiều
Phớt lờ việc nàng kiêu
Đừng e dè, ngẫm, liệu…
Ào ạt như thuỷ triều.

Dẫu chẳng nhẹ như tiêu
Vẫn tác dụng muôn chiều
Đòn hay thường vi diệu
Tình nhờ đó lãng phiêu…