Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 08/03/2017 17:20, số lượt xem: 812

Mê đắm kiều giữa biển thơ
Mê say hương lửa thuở mong chờ
Mê hồn diễm ái lừng hơi thở
Mê mệt ân tình quyện cõi mơ
Mê muội ba đào hay ngáo ngớ
Mê ly nữ sắc khiến ngây khờ
Mê huyền ảo diệu làm tim vỡ
Mê mẩn tâm hồn khó thể ngơ

Mê mẩn tâm hồn khó thể ngơ
Mê man yêu dấu lắm khi khờ
Mê lầm cõi ái thành hư ngỡ
Mê hoặc cung tình hoá ảo mơ
Mê loạn bao điều gây cách trở
Mê tâm lắm chuyện giục thương chờ
Mê lòng mãi đẹp dù ngăn trở
Mê đắm yêu kiều giữa biển thơ

Liên hoàn – Thủ nhất thanh - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm