Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 23/07/2017 06:24, số lượt xem: 532

Mình mãi hoài thương thoả phượng tình
Tình này lộng ngát toả ngời xinh
Xinh nguyền gừng muối ngào mơ tính
Tính cuộc tào khang thắm mộng bình
Bình dạ tâm lòng loang nẻo chính
Chính lời ân nghĩa toả đường trinh
Trinh ngào ngạt biếc muôn đời vĩnh
Vĩnh viễn nồng thơm chuyện chúng mình

Mình đã cùng nhau dệt cõi tình
Tình này mãi nhé dạt dào xinh
Xinh đời giữ ước lòng an định
Định ý gìn thơm dạ ổn bình
Bình lộng sắc ngời mê mải chính
Chính thùa hương rỡ đượm đà trinh
Trinh nguyền tơ tóc hoài nghiêm chỉnh
Chỉnh tạo mầm thương ngát dạ mình

Liên hoàn – Áp cú – Bát đồng âm