Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 30/12/2016 15:51, số lượt xem: 1009

Một đời nam tử tẻo tèo teo
Hai cuộc tình duyên béo bẽo bèo
Ba dạo luôn tìm treo trẹo tréo
Bốn lần mỏi kiếm hẻo hèo heo
Năm nơi ái cảm vèo veo vẻo
Sáu chỗ nguyền hoan chéo chẹo chèo
Bảy lượt rã rời neo nẹo néo
Tám năm sồi sụt ngoẻo ngoèo ngoeo

Nghệch ngờ ngán ngẩm ngoẻo ngoèo ngoeo
Chan chứa chu choa chéo chẹo chèo
Là lượt lả lơi lò lỏng lẻo
Hớt ha hí hửng héo hèo heo
Rỗ riềng ra rã rồi ru réo
Bóng bẩy bôn ba bẹo bẽo bèo
Dai dẳng dãi dầu dư dặt dẹo
Thiên thời trằc trở tẻo tèo teo

Liên hoàn – Toán thi - Bát láy - Thuận nghịch vận – Bát đồng âm