Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 01/06/2017 07:56, số lượt xem: 528

Giữa ngàn mây
Hoa cỏ dậy
Gió xuân trẩy
Ngợp hồn ngây

Ngon ngào vầy
Tình ươm lấy
Lòng tin cậy
Trải khắp đầy

Chập chùng vây
Nồng thơm dẫy
Cho ái mẩy
Véo von nầy

Ca khúc ngây
Hồng tươi nẩy
Dâng người ấy
Ngọt mềm hây…